Slovníček internetových pojmů

HTML je „proramovací jazyk" sloužící k sestavení internetové prezentace. Všechny prezentace na internetu, ať již používají jakékoliv další technologie a programovací jazyky, jsou ve výsledku interpretovány jako HTML stránka.

XHTML je speciální případ HTML. Jsou zde zavedeny některé nové značky a naopak některé zastaralé jsou vypuštěny. XHTML se stává standardem a všechny nové stránky by měly být napsány v tomto kódu.

Validita HTML/XHTML. Pokud jsou stránky validní, znamená to, že neobsahují žádné chyby ve svém kódu. Většina stránek je správně zobrazeno i za předpokladu, že nejsou plně validní. Každopádně je lepší mít stránky validní již jen kvůli vyhledávačům (seznam.cz, google.cz) , které se pak lépe ve stránkách orientuji a lépe je zaindexují. Validní stránka je dobrou vizitkou programátora.

CSS jsou takzvané kaskádové styly, které definují jak mají být jednotlivé prvky stránky zobrazeny. Například určují barvu, velikost a použité písmo pro nadpisy a podobně. Dnes již každá stránka využívá CSS k definici vzhledu.

Internetovým vyhledávačem jsou myšleni roboti, kteří prohledávají automaticky všechny stránky na internetu, aby pak mohly poskytovat své výsledky uživatelům internetu. V České republice jsou nejrozšířenějšími vyhledávači seznam.cz a google.cz.

Internetový prohlížeč je program, který zobrazuje WWW stránky uživateli. Tj. interpretuje HTML kód do výsledné stránky, na kterou koukáme. Nejrozšířenější je Internet Explorer a v poslední době Mozzila FireFox nebo Google Chrome.

Page rating je hodnocení důležitosti Vaší stránky v internetu. Pro stanovení této hodnoty používá každý vyhledávač vlastní metodiku. V zásadě však platí, že je potřeba mít vhodně napsaný HTML kód stránky a texty stránek by měly obsahovat klíčová slova. Velmi důležité je mít na své stránky umístněny odkazy na jiných cizích stránkách. Čím více odkazů, tím lépe. Z vyšším page ratingem jsou Vaše stránky nabízeny na předních stranách ve výsledcích vyhledávání na určená klíčová slova.
Google nazývá svůj page rating "pagerank" a seznam.cz "s-rank".

Klíčové slovo je výraz, který nejlépe vystihuje obsah Vašich stránek. Pokud například Vaše stránky propagují rybaření, mohlo by být klíčovým slovem právě rybaření nebo ryba a podobně. Toto slovo by se pak mělo co nejvíce vyskytovat v nadpisech a textech stránek. Pokud pak někdo do vyhledávače zadá slovo ryba, budou mu přednostně nabídnuty stránky, které toto slovo obsahují nejčastěji.

VisionWorks VisionWorks VisionWorks VisionWorks VisionWorks

Najdi