VisionWebBuilder 3 je na světě

VisionWebBuilder 3 je na světě Více jak dva a půl roku uběhlo od doby, kdy byl na našem redakčním systému VisionWebBuilder (VWB) postaven první web, a přichází na svět již jeho třetí verze.
Zatímco verze 2 znamenala jen drobné kosmetické úpravy především v designu, trojka si ponechala grafický kabát dvojky, ale k velkému zemětřesení došlo ve stránce funkcionality.

Všechny kroky jsou směřovány k tomu, aby celý redakční systém byl k uživateli co nejpříjemnější, ale také byla rozvíjena funkcionalita. Naprostým průlomem je změna v editaci stránek, kde je nyní založení nové stránky mnohem jednodušší.

Třetí verze VWB umožňuje jedním kliknutím vytvořit novou stránku v projektu a k této stránce automaticky vygenerovat a přiřadit HTML šablony, kde se následně edituje obsah. Dříve se musely HTML šablony pro stránku vytvářet zvlášť a následně je po jedné přidávat do stránky při jejím sestavování.

Navíc lze v administraci správců pak povolit přístup různým administrátorům jen ke konkrétním stránkám, což je naprosto revoluční změna. Dalším plusem je možnost uložení stránky jako náhledu, kde si ji pak můžete ještě před samotným uložením pro web prohlédnout a uložit ji pro web až v okamžiku, kdy budete s výsledkem maximálně spokojen.

Stránky byly doplněny také o možnost editování titulku stránky, klíčových slov nebo popisu stránky. Toto je důležité především z hlediska optimalizace.

Další velkou změnou je možnost vytváření dynamických stránek uživatelem například stránku s aktualitami. U verzí 1 a 2 to bylo bez zásahu programátora nemožné neb musel být dopsán příslušný kód. Trojka tento kód má již uložený v sobě a stačí je jen vybrat na konkrétní stránku.

Vývoj třetí verze nadále průběžně pokračuje a díky zpětné vazbě od uživatelů jsou zapracovávány stále nové a nové požadavky usnadňující práci v administraci.

FAQ

Co by tedy měl běžný uživatel s průměrnou znalostí internetu a podprůměrnou nebo žádnou znalostí HTML jazyka internetových stránek ve VWB 3 zvládnout ?

- vyměnit jakýkoliv text v celém projektu
- založit novou stránku v projektu a změnit její text
- obsloužit dynamické části projektu (aktuality, fotogalerie, ankety ...)
- založit novou dynamickou stránku s aktualitami a pod.

Kolik to celé stojí?

Přesnou cenu nelze říci, protože nikdy není VWB 3 dodáván samostatně, ale s celým projektem (webovými stránkami) , kde cenu neurčuje ani tak verze samotného redakčního systému jako provedené práce na sestavení projektu (návrh designu, vytvoření základní HTML šablony, naplnění, naprogramování modulů atd.).

Bude každý nový projekt postaven na VWB 3?

Ano, každý nový projekt bude stavěn výhradně na nejnovější verzi VWB 3 automaticky. Výjimku tvoří pouze projekty, kde zákazník kupuje již existující řešení a dělají se pouze změny v designu.

Lze přejít z nižších verzí VWB na trojku?

V podstatě ano, ale přechod je velmi náročný vzhledem k provedení zásadních změn v organizaci celého systému. Musíte tak počítat s další nemalou investicí do svého projektu.

08.08.2008

 

ARCHIV AKTUALIT